Futures - Rakvere, EST - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season