Futures - Pirae Tahiti, PYF - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Competition