Futures - Geneva, SUI - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season