Best Scorers
Wu Jiaxin
0
CHN
Best Attackers
Wu Jiaxin
0
CHN
Best Blockers
Wu Jiaxin
0
CHN
Best Servers
Wu Jiaxin
0
CHN