November 23, 2022
BYE
Calificación - Ronda preliminar - Femenino
2022
00:00
(UTC)
-
BYE
(Hora local)
Torquay
Australia
BYE
BYE
0
:
0
Wednesday
23 Nov, 2022
00:00
(UTC)
-
00:00
(Hora local)
BYE
Motomura
Motomura
Sakai
Sakai
00:00
(UTC)
-
00:00
(Hora local)
November 24, 2022
November 25, 2022