Futures - Wenzhou Cangnan, CHN - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Standings

Best Scorers
Weng Xianwu
0
CHN
2
Deyu Cao (2) 0
Best Scorers
Dilinaer Abudula
2
Jindi Dong (2) 0
Best Attackers
Weng Xianwu
0
CHN
2
Deyu Cao (2) 0
Best Attackers
Dilinaer Abudula
2
Jindi Dong (2) 0
Best Blockers
Weng Xianwu
0
CHN
2
Deyu Cao (2) 0
Best Blockers
Dilinaer Abudula
2
Jindi Dong (2) 0
Best Servers
Weng Xianwu
0
CHN
2
Deyu Cao (2) 0
Best Servers
Dilinaer Abudula
2
Jindi Dong (2) 0

Advertising